Tennisspelare Kodex samt parkering

Parkering


Tennisspelare, var vänliga och kör långsamt på vägen upp till banorna. 


Vi parkerar först och främst på parkeringen. Därefter kan spelare använda gräsmattan med flaggorna och då parkerar vi med fronten mot långsidan.


Vi varken parkerar eller stannar för att ta upp eller släppa av på vägen vid entrén (Banornas kortsida). 


Tennisbanorna ligger i ett bostadsområde och vi har flera överenskommelser vi vill följa.

Gottskärs TK:s hederskodex
Av god sed och tradition så är en förutsättning till spel på Gottskärs tennisbanor att man inte stönar vid varje slag, utan när det kommer naturligt.


Vi ropar inte på banorna, utan vi går fram till nätet vid samtal.


Detta är en förutsättning för att vi skall kunna ha kvar banorna i ett bostadsområde. 


Vi går ej in på angränsande tomter och letar efter bollar. Du kan be någon i klubben att hämta en boll. Ibland kan vi. Samarbetspartners 2023

Michael Hellquist


en del av Praktikertjänst

unsplash