Vi behöver Ditt stöd

Vi behöver Ditt stöd

50 kr, 100 kr, 500 kr, 1000 kr,

allt är en hjälp just nu.                  Dags dato 17/5 2022.

Vill du stödja och kan så använd QR. Nämn gärna vad du vill stödja. 

Företag kan mejla info@gottskartennis för faktura.

Abonnemang och sponsorer säkerställer ekonomin. Ett färre antal abonnenter och företag som ej har kunnat stödja under Covid är något vi förstår. Samtidigt blir det problematiskt. Vi har idag privatpersoner som har gått in och hjälpt oss och det tackar vi för. Vi måste dock vända på ett negativt resultat till ett positivt. Vi kan inte tänka oss något bättre än att binda ihop den satsningen emot en ännu bättre och vackrare anläggning och att även bli bättre sportsligen.

Aktuellt:

Staket. En liten satsning nu sätter stopp för en stor kostnad sedan.

Gräsklippare: Service.

Grus: Det blåser, vi behöver mer.

Färg: Grisarna /Klubbstugan.

Jord: Hel gräsmatta.

Flaggstänger: Flaggor.

Kaffeautomat/ Sportdrycksautomat: Medlemmar skall kunna sitta ner och njuta en stund.

Kunna vattna banorna från egen brunn.

Ny dörr med kod.

Hur gör vi? 

Klubbens samarbetspartner stödjer oss med material för ca: 30 000 kr. Vi bygger 3 läktare, 8 blomkrukor och välkomstskylt/Entré.

Privat: Kom ner och hjälp oss att bygga/ info@gottskartennis.se

Företag: Köp skylt på Entrén. Köp din  flagga upphängd hos oss. Gå in på Per Olofs                            Sponsormeny. Hjälp oss med att se till så att alla våra samarbetsmöjligheter

                är tagna.

2023

Rivningsbeslut på den gamla klubbstugan. Bygga en ny klubbstuga, dvs toalett, dusch och ett utrymme för medlemmar att kunna sitta ner. Önskemål finns att den nya klubbstugan skall bli tvådelad med tak som förbinder, dvs längre.

Utegym

Gottskärsspelen blir en sanktionerad tävling som sätter Gottskär på kartan för hela tennis Sverige.
Hur gör vi? 

Företag: Klubbens samarbets partner Stolpe Bygg stödjer oss med 2 snickare i 5 dagar.

Privat: Hjälp till och bygg under den veckan.

2023 och framåt:

En tanke vi har svårt att släppa är hur nära det var att vi fick en egen hall. Onsala är europas ungdomstätaste område. Vi behöver någon eller några som är kunniga inom EU:s regelverk. Det finns EU stöd att bygga en hall. Det kostar dock ca: 10 000 kr att ansöka. Klubben behöver någon kunnig som tycker det är roligt med att kunna bidra.