Samarbetspartners

Vi vill möjliggöra tennis för så många som möjligt.

Vi tackar alla privatpersoner och företag som stödjer oss i olika former.

Några av våra sponsorer

Anläggning / 4 st alternativ

Sponsortavlan/ Entre   45 mm x 18 mm


Inklusive reklamtavla

1:a året 1000 kr


År 1 betalar du trycket, logon, på tavlan. Du förbinder dig bara 1 år i taget. Från år 2 är kostnaden 500 kr/ år. Efter år 3 görs en bedömning på tavlans status, samt marknadens bedömning av priset.


      Vindskydd kortsida 12 m x 2 m


 Inklusive vindskydd, tillverkning

 1:a året 5000 kr

 2:a året 3000 kr

 3:e året 3000 kr


 År 1 betalar du trycket, logon, på vindskyddet.

 Pga storleken trycker vi i Tyskland. Du förbinder dig bara för 1 år men du har rätten till nästkommande år. Efter år 3 görs en bedömning på vindskyddets status, samt marknadens bedömning av priset.


Skicka in ett mejl. Skicka med din logga. På kortsidorna är vindkydden en bakgrund till spelet och vi använder oss av svart text. Vi tillåter vit färg i din logo. På långsidan är bakgrunden grön men här flerfärgstyck i logon och vit text ok.